Tüm Ürünlerde %30'a varan indirim * Stoklarla Sınırlı

El Yapımı Tuğla Dokuları, Modelleri, Fiyatları

El Yapımı Tuğla Dokuları, Modelleri, Fiyatları

El Yapımı Tuğla

Binlerce yıl içerisinde, deprem sel erozyon gibi çeşitli tabii afetler, yangınlar, yağmalar, kaos, savaşlar ve olumsuz çevre şartları ile ilgisizlik yüzünden büyük bir bölümünü kaybettiğimiz, bir kısmını da yeterince korumaya başarılı olamadığımız tarihi ve kültürel mirasımızı oluşturan tarihi yapılar, bugün birçok bilim ve sanat dalının çalışma konusudur. Tarihi yapılar koruma altına alınmış fakat sürdürülen koruma anlayışı, bu yapıları kaderine terk etmiş, etkin ve sürdürülebilir bir koruma uygulaması geliştirilememiştir. Bu eksikliğin en büyük sebeplerinden birisi, yapısal değerlendirme ve koruma uygulamalarının, birçok zorlukları ve belirsizlikleri içinde barındıran karmaşık bir mesele olması ve çok disiplinli bir çalışma sürecine ihtiyaç duyulmasıdır. Tarihi yapılarda bulunan temel yapı malzemesi el yapımı tuğla ile yapılmış yapılar günümüze kadar kendini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Tabi ki el yapımı tuğla bakım ve onarım isteyen ürünlerdir. Restorasyon tuğlası olarak üretimi yapılan yeni tuğlalarla bu eskimiş olan el yapımı tuğlaları yenilemek gerekmektedir.

Doğal Tuğla Uygulama

El Yapımı Tuğla Dokuları

Tarihi eserlerin korunmasında, geçmişte yer alan uygulamalar çoğu kez göz ardı edilmiştir. Geçmişe bakıldığında, özellikle Osmanlı Devleti topraklarında pek çok koruma uygulaması yapıldığı da görülür. Mimari ve mühendislik dehasıyla ünlü Mimar Sinan, koruma uygulamaları açısından da devrinin en öndeki ismidir. Bu sebeple Mimar Sinan’ın koruma anlayışını çözümlemek, koruma kavramına tarihi bir anlayış boyutu kazandırabilir. Mimar Sinan’ın yapmış olduğu Süleymaniye Camii el yapımı tuğla dokuları ve renklerini  görebileceğiniz en önemli bir örnektir. El yapımı tuğla dokuları 100-200 sene içerisinde içeriğindeki toprak ve kil madenleri eskiyerek deforme olmaktadır. Bu gibi durumlarda binalarda yıpranma ve yıkılma riskine karşılık olarak yeni üretilen el yapımı tuğla dokuları ile değiştirilmesi gerekmektedir.

El Yapımı Tuğla Modelleri

Günümüzde sit alanı ilan edilerek bir bölgedeki mevcut bütün tarihi yapıların korunması uygulamalarının da yaygın olduğu görülmekteyken, tarihi uygulamalara baktığımız zaman buna benzer bir uygulamayla karşılaşılmamaktadır. Bir şehrin bütününün veya bir bölümünün tamamen korunması çoğu zaman mümkün olmamıştır. Bunun yerine, Mimar Sinan’ın uyguladığı gibi şehirle bütünleşmiş, şehrin karakteri haline gelmiş yapıların ve siluetin korunması yoluna gidilmesi de değerlendirmeye alınması gereken bir yaklaşım olarak tarihin önümüze koyduğu bir gerçektir. El yapımı tuğla modelleri farklı uygulama tarzı ve işleme şekli ile şehre farklı ambianslar katmıştır. Genellikle, yüksek maliyetler sebebiyle yapı sahipleri restorasyondan kaçınmaktadır. Dolayısıyla tarihi mirastan bahsederken, bu mirasın yaşatılması için telaffuzu bile zor olan maliyetler karşımıza çıkmaktadır ki bu durum söz konusu eserleri, tarihi bir mirastan çok tarihin yeni nesillerin sırtına yüklediği külfetli bir borç haline getirmektedir. El yapımı tuğla modelleri toprak ve kilin yani madenin farklı renkleriyle birleştirilerek tarihi yapılara sıcaklık katmıştır.

El Yapımı Tuğla Dokuları, Modelleri, Fiyatları için tıklayınız..

El Yapımı Tuğla Fiyatları

Güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik kavramları tarihi yapıların korunmasında önemli kavramlardır. Özellikle ülkemiz gibi deprem riskinin büyük olduğu bölgelerde, her bir tarihi eserin özel olarak ele alınması suretiyle, güvenilir bir yöntem vasıtasıyla yapısal güvenliğinin belirlenmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda restorasyon uygulaması yapılacak tarihi yapıların performans seviyeleri belirlenmiş, ayrıca ihtiyaç halinde bu yapıların ömrünün uzatılması, sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere ulaştırılması için güçlendirme önerileri geliştirilmiştir. Koruma uygulamaları ve öncesinde yapılacak yapısal değerlendirmelerin maliyeti oldukça yüksektir. Bu durumda rastgele ve yetersiz bilgilerle tarihi eserleri korumaya çalışmak, bilimin ve insan mantığının dışındadır. Sistemli ve planlı bir koruma yaklaşımın yanı sıra doğru ve gerçekçi uygulama yöntemlerinin de geliştirilmesi tartışılmaz bir zorunluluk olacaktır. Bu nedenle el yapımı tuğla fiyatları sandığınızdan daha ucuz ve doğaldır. Yapılan  yanlışlıklardan bir tanesi de doğal tuğla yerine yapılan beton esaslı tuğlalardır. El yapımı tuğla fiyatları beton esaslı üretilen tuğlalara kıyasla hem ömür hem kalite açısından daha ekonomiktir.

El Yapımı Tuğla Dokuları, Modelleri, Fiyatları için irtibata geçiniz…

Arkhestone Duvar Kaplamaları

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın